״נומה עמק ארץ תפארת אנו לך משמרת״

טלפונים להזמנות 04-9894124 / 050-7494737 / 050-9494737